IBG Tehnološki centar

Naša kompanija IBG-Tehnološki centar Beograd je sa iskustvom od preko 20 godina u
osnovnoj poslovnoj delatnosti proizvodnje i finalizacije Ni-Cd baterija.
Posedujemo poslovni centar u Beogradu i proizvodni pogon za finalizaciju baterija u Nišu.
Posebno ističemo visoko stručni tim i zaposlene radnike koji su specijalizovani u oblasti
Ni-Cd baterija, kao i Ni-Mh, Li-Ion, termalnih baterija i drugih izvora napajanja.

KONTAKT

Email: ibg-tcbg@eunet.rs

Tel: +381 11 24 55 276
Fax: +381 11 24 57 323
ADRESA:

IBG - Tehnološki centar d.o.o.
Dubljanska 94
11000 Beograd
Copyright (c) 2020 IBG tehnološki centar.