KPL serija

KPL je namenjen za aplikacije gde akumulator zahteva obezbeđivanje pouzdanog izvora energije u relativno dugim periodima pražnjenja.Uobičajeno  je da je napon nizak u odnosu na ukupnu skladištnu snagu, a stope pražnjenja su retke.
Preporučeno vreme pražnjenja za raspon KPL je od 1 sata do 100 sati sa odgovarajućim strujnim pražnjenjima, ali ne prelazi 0.5 C (A). C predstavlja kapacitet ćelije na osnovu perioda pražnjenja od 5 sati.

NAMENA

Ni-Cd akumulatori tipa KPL namenjeni su:

Za železnicu   -  osvetljavanje vagona
                       -  svetljavanje komandnih i signalnih uređaja
                       -  napajanje uređaja kod automatskih pružnih prelaza i blokova

Za elektro-privredu  -  napajanje zaštitinih uređaja (kod trafo stanica ...)
                                 -  napajanje upravljačkih uređaja (kod trafo stanica ...)
                                 -  kalemovi za off i on rasklopne aparate
                                 -  radio uređaji
                                 -  uređaji lokalne automatike i nadzora

Za poslovne i stambene objekte  -  nužna svetla
                                                     -  APA uređaji

Za gradski saobraćaj  -  tramvaji
                                   -  trolejbusi

Za ostale potrebe.

Tehničke karakteristike KPL serije
Model Kapacitet   Dimenzije (mm)   Težina (kg) Klema Kućište
Ćelije Ah (C5) Dužina Širina Visina Bez elektrolita Sa elektrolitom ćelije
KPL10 10 38 84 135 0,6 0,7 M6 PP
KPL20 20 32 113 223 1,0 1,2 M6 PP
KPL30 30 68 134 245 1,7 2,6 M10 x 1 PP
KPL40 40 68 134 245 2,1 2,9 M10 x 1   PP
KPL50 50 68 134 245 2,5 3,2 M10 x 1   PP
KPL60 60 68 134 245 3,2 3,8 M10 x 1   PP
KPL70 70 80 141 370 3,8 5,7 M10 x 1   PP
KPL80 80 80 141 370 4,0 5,7 M10 x 1   PP
KPL90 90 80 141 370 4,2 6,0 M10 x 1   PP
KPL100 100 80 141 370 4,5 6,2 M10 x 1   PP
KPL120 120 80 141 370 5,1 6,3 M10 x 1   PP
KPL130 130 80 141 370 5,3 6,4 M10 x 1   PP
KPL150 150 106 164 345 7,0 9,0 M20   PP
KPL165 165 106 164 345 7,2 9,5 M20   PP
KPL200 200 106 164 345 8,0 9,6 M20   PP
KPL250 250 100 171 450 11,0 13,5 M20   PP
KPL300 300 152 170 385 13,7 16,7 M20   PP
KPL340 340 152 170 385 14,3 17,2 M20   PP
KPL400 400 162 200 450 17,0 23,0 M16   PP
KPL450 450 162 200 450 18,0 24,5 M16   PP
KPL500 500 138 276 490 20,0 25,0 M16   PP
KPL600 600 176 291 510 27,0 37,0 M20 MBS
KPL700 700 176 291 510 29,0 39,0 M20 MBS
KPL800 800 186 398 570 39,0 59,0 M20 MBS
KPL900 900 186 398 570 41,0 60,0 M20 MBS
KPL1000 1000 186 398 570 44,0 61,0 M20 MBS
Dijagram pražnjenja KPL serije na 20ºC
ADRESA:
IBG - Tehnološki centar d.o.o.
Dubljanska 94
11000 Beograd

KONTAKT
Email: ibg-tcbg@eunet.rs
Tel: +381 11 24 55 276
Fax: +381 11 24 57 323
Copyright (c) 2017 IBG tehnološki centar.