I. KRATAK OPIS KOMPANIJE

Naša kompanija IBG-Tehnološki centar Beograd je sa iskustvom od preko 20 godina u  osnovnoj  poslovnoj delatnosti  proizvodnje i finalizacije Ni-Cd baterija.
Posedujemo poslovni centar u Beogradu i proizvodni pogon za finalizaciju baterija u Nišu.
Posebno ističemo visoko stručni tim i zaposlene radnike koji su specijalizovani u oblasti  Ni-Cd baterija.


II. PROIZVODNI PROGRAM

Proizvodni program obuhvata asortiman  Ni-Cd baterija za namenske potrebe :
- železnice, elektroprivrede, telekomunikacije, pošte, vojske, policije i drugih;

1) Železnički program  obuhvata sledeće:

A. Startne Ni-Cd baterije za lokomotive:
      19KPH - 190 (24V/190Ah) u jednoj lokom. 712
      19KPH - 330 (24V/330Ah) u jednoj lokom. 712
       ELEKTROVOZ 412 TIP: 90KPL - 120 (110V/120Ah)
       DIZEL MOTORNI VOZ DMV SERIJA 711: 20 KPH-280P (24V/280Ah)

B.  Ni-Cd baterije za putničke vagone

C. Ni-Cd baterije za pružne prelaze i signalizaciju

2) Program Ni-Cd baterija za rezervno napajanje trafo stanica;
3) Program Ni-Cd baterija za gradski saobraćaj;

III.       KVALITET, STANDARDI I USLUGE

    Finalni proizvodi se proizvode i isporučuju sa pouzdanim i garantovanim kvalitetom u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima :
SRPS EN 60623: 2010 (IEC 623).
Gabaritne mere i smeštaj ćelija u kontejnere i prenosne sanduke su u skladu sa zahtevima krajnjeg korisnika i adekvatne za zamenu postojećih baterija ( najčešće proizvodnje Krušik).
    Garantni period za isporučene baterije je 24 meseca.
Imamo stručnu servisnu ekipu  koja vrši ugradnju  baterija na licu mesta, po zahtevu korisnika, a takođe  obavlja i redovno servisiranje i održavanje baterija i van garantnog roka
.

IV.      REFERENC LISTA

  
- Železnice Srbije
   - Železnice Crne Gore
   - EPS
   - Telekom Srbija
   - Želvoz
   - PTT
   - Vojska Srbije
 
ADRESA:
IBG - Tehnološki centar d.o.o.
Dubljanska 94
11000 Beograd

KONTAKT
Email: ibg-tcbg@eunet.rs
Tel: +381 11 24 55 276
Fax: +381 11 24 57 323
Copyright (c) 2017 IBG tehnološki centar.